MSF Evening on Utlandsarbete (28 January 2020)

Debatt: Utlandsarbete för Internationella Organisationer - en Merit i Sverige? 

Utlandsarbete leder till nya karriärvägar och kan vara meriterande på dagens globala arbetsmarknad. Även ur ett nationalekonomiskt perspektiv kan medborgares utlandserfarenheter få betydelse. I värsta fall kan dyrbar kunskap lämna landet för gott, och i bästa fall kan den som återvänder ta med sig värdefull kompetens som kan komma hemlandet till godo. 

Det gäller också medicinskt och ickemedicinskt utbildade personer som engagerar sig internationellt genom organisationer som Läkare Utan Gränser. Hur kan Sverige som nation och svenska arbetsgivare i så väl offentlig som privat sektor ta till vara de kunskaper, kulturella insikter och ökad social kompetens som utlandsarbete ger?

Medverkande: 

Anders Nordström, Sveriges ambassadör för global hälsa på Utrikesdepartementet

Sara Kitabwalla, Programhandläggare på Sida - styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

Märit Halmin, Narkosläkare Södersjukhuset, Styrelsemedlem i Läkarsällskapet

Viveka Nordberg, Barnläkare och neonatolog, Styrelsemedlem i PHI

By: Rebecca Cederholm